Gevoeligheidsanalyse van de bepaling van de duurzaamheidsindex

30-08-2006 | Publicatie

De indicatorenselectie en indexconstructie binnen de Duurzaamheidsverkenning (DV) worden in deze bijlage aan een gevoeligheids- en onzekerheidsanalyse onderworpen. Met name de rol van schaling en weging wordt onderzocht. Verdere onderwerpen zijn onder andere de gevoeligheid voor onnauwkeurigheid in de basisgegevens, aantallen indicatoren, uitsplitsing naar domeinen, en proxy-keuze. De belangrijkste conclusies zijn dat de indexconstructie met name op de enquête gebaseerd is en niet zozeer op een achterliggend systeemraamwerk; en dat de index sterk gevoelig is voor de keuze van het aantal indicatoren en de schaling.

Deze publicatie is uitsluitend digitaal beschikbaar.