Gevoeligheid van ozonconcentraties in het LOTOS-EUROS model

12-09-2005 | Publicatie

In dit rapport wordt beschreven de gevoeligheid van de ozonconcentraties in het LOTOS-EUROS model als gevolg van veranderingen in modelparameters, chemieschema, VOS emissies, NOx emissies, convergentie van het chemie schema, natte depositiesnelheden, emissie tijdprofielen en de ozonrandvoorwaarden. Het belangrijkste resultaat is dat de resultaten sterk afhankelijk bleken te zijn van het toegepaste chemieschema, de ozonrandvoorwaarden en de NOx emissies en minder van de VOC-split en de natte depositieparameters.