Grondwaterzuivering bij bodemsanering

31-01-1995 | Publicatie

De doelstelling van de studie was om (goed onderbouwde en gestructureerde) informatie aan te dragen ten behoeve van een nadere invulling van de Leidraad Bodembescherming betreffend het onderdeel Reiniging van bij sanering vrijkomend grondwater.

Daarnaast zijn de resultaten van deze studie te gebruiken als ondersteuning voor:

  1. het opzetten van een Algemene Regeling voor de reiniging van water dat vrijkomt bij bodemsanering
  2. de invulling van het Handboek Bodemsaneringstechnieken, onderdeel Techniekbeschrijvingen grondwaterreiniging

Om de bovengenoemde doelstellingen te kunnen bereiken is een evaluatie van waterreiniging bij bodemsanering uitgevoerd aan de hand van een bestand met gegevens over beschikkingen die in 1992 voor waterzuivering bij bodemsanering zijn afgegeven. Aanvullend is door Tauw Milieu bv een inventarisatie uitgevoerd naar de toepasbaarheid en kosten van beschikbare reinigingstechnieken en naar de met deze technieken haalbare eindconcentraties.In dit RIVM-rapport is deze informatie gestructureerd en bewerkt ten behoeve van de beoogde doelstellingen.