Het klimaatsysteem in IMAGE op basis van MAGICC 6.0

16-09-2010 | Rapport

Technisch achtergrond rapport van het IMAGE model.

Het simpele klimaatmodel MAGICC vormt de kern van het klimaatsysteem AOS (Atmosfeer-Oceaan Systeem) in het model IMAGE ("Integrated Model to Assess the Global Environment") van het PBL. MAGICC is gebuikt in de derde en vierde assessment rapporten van het IPCC (International Panel for Climate Change), als centraal model om de gevolgen door te rekenen van een groot aantal scenario's van broeikasgasconcentraties voor het mondiaal gemiddelde klimaat. Sinds de publicatie van die rapporten is het MAGICC model grondig herzien om beter de resultaten van geavanceerde gekoppelde klimaatmodellen (Atmosphere-Ocean General Circulation Models, AOGCM's) te kunnen nabootsen. De reeks van verbeteringen aan MAGICC zijn geïmplementeerd in IMAGE-AOS, om IMAGE 2.5 up-to-date te maken met de nieuwste ontwikkelingen in de klimaatmodellering. Dit rapport presenteert de details van deze update en de nieuwe kalibratie van het model, evenals de overeenkomsten en verschillen met de vorige IMAGE versie en met het nieuwe MAGICC 6.0 model.

Het grootste voordeel van het nieuwe IMAGE model is dat het met MAGICC 6.0 via het instellen van een aantal (nieuwe) parameters de tijdsafhankelijke response van AOGCMs kan reproduceren voor uiteenlopende scenario's, zodat interacties in het klimaatsysteem en de gevolgen van toekomstige klimaatverandering beter kunnen worden afgebeeld.

Meer informatie over het IMAGE model