Het Lanbouw Economie Model in IMAGE 2.2

20-08-2001 | Publicatie

Tijdens de tweede Advisory Board Meeting over IMAGE 2.0 (Integrated Model to Assess the Global Environment) die plaatsvond in juni 1994, werd besloten het Landbouw Economie Model (AEM) te verbeteren door gebruik te maken van een 'eenvoudige evenwichts-relatie tussen vraag en aanbod'. Dit resulteerde in een nieuwe versie in IMAGE 2.1 waarin het AEM als onderdeel van het Terrestische Milieu Systeem (TES) de vraag berekent naar voedsel en voergewassen en naar hout.

De output van het AEM is een van de inputs voor het Land Bedekkings Model (LCM), hetgeen berekent hoe het landgebruik en de landbedekking zal veranderen, inclusief ten gevolge van de vraag naar bio-brandstoffen en brandhout zoals deze worden berekend door het Energie/Industrie Systeem (EIS).

In onderhavig rapport ligt de focus op de module van het AEM die de vraag berekent naar vegetatieve en dierlijke voedselproducten. Er wordt beschreven waarom en hoe dit gedeelte van het AEM is verbeterd in IMAGE 2.2 door eerst in te gaan op de IMAGE 2.1-versie en de daarbij optredende problemen en vervolgens te beschrijven hoe deze problemen min of meer zijn opgelost in IMAGE 2.2. Ten slotte wordt beschreven welke stappen momenteel worden ondernomen ten einde te komen tot een geïntegreerd land-economie-model. Dit model zal deel uitmaken van een volgende versie van IMAGE.