Historische (1850-2000), ruimtelijk expliciete antropogene en biomassa-verbrandingsemissies van reactieve gassen en aërosolen: methodologie en toepassing

26-03-2010 | Publicatie

In dit artikel wordt een nieuwe dataset van ruimtelijk specifieke emissies voor de historische periode van 1850 tot 2000 (in stappen van 10 jaar) met een horizontale resolutie van 0,5 lengte- en breedtegraden gepresenteerd en bediscussieerd.

Het primaire doel van deze inventarisatie is om een gegevensbestand met consistente emissies van reactieve gassen en aërosolen vast te stellen voor het gebruik in de chemische modelsimulaties die toegepast worden in klimaatmodellen in het kader van de “Climate Model Intercomparison Program” (CMIP5) ter ondersteuning van het vijfde “Assessment Report” (AR5) van het klimaatpanel van de Verenigde Naties (IPCC).

De beste schatting voor het jaar 2000 komt voort uit een combinatie van bestaande regionale en mondiale inventarisaties om zo de beste beschikbare informatie van dit moment mee te nemen; 40 regio's en 12 sectoren worden gebruikt om de verschillende bronnen te combineren. De historische reconstructie van elke uitgestoten stof voor elke regio en sector wordt zodanig gekalibreerd dat de emissies uit het jaar 2000 overeenkomen met de bovengenoemde beste schatting.

Het gegevensbestand is gebruikt in simulaties met twee chemisch klimaatmodellen, om na te gaan of de langetermijnveranderingen in atmosferisch ozon, koolmonoxide en aerosol correct worden weergegeven. De langetermijnverandering van oppervlakte- en mid-troposferisch ozon in de noordelijke gematigde zones vindt in de simulatie iets langzamer plaats dan in de feitelijke waarnemingen. Echter, stations buiten deze breedtegraad tonen veel betere overeenkomsten voor zowel de huidige situatie als de langetermijntrend.

De modelsimulaties geven aan dat de concentratie van koolmonoxide is onderschat door het Mace Head station maar de langetermijntrend in de beperkte observatieperiode lijkt redelijk goed weergegeven. De gesimuleerde sulfaat- en roetafzettingen boven Groenland zijn over de hele simulatieperiode in zeer goede overeenstemming met de ijskern-waarnemingen. Tenslotte zijn de optische diepte en aanvullende kenmerken van aërosolen in goede overeenstemming met eerder gepubliceerde schattingen en waarnemingen.