Hoe staat het met verkeer en luchtkwaliteit in 2040?

13-10-2006 | Publicatie

Aan de hand van vier scenario’s voor Nederland wordt een beeld geschetst van verkeer en luchtkwaliteit in 2040. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de rol en invloed van verkeers-gerelateerd milieubeleid. De inhoud van dit artikel is grotendeels gebaseerd op de rapporten ‘Welvaart en Leefomgeving’ (CPB, MNP, RPB 2006) en ‘Nationale Milieuverkenning 6 2006-2040’ (MNP, 2006).

Publicatie is alleen digitaal beschikbaar