Informatiestructuur Landelijk Beeld Verstoring

18-06-2000 | Publicatie

Dit rapport gaat in op de huidige stand van zaken met betrekking tot de bij het RIVM beschikbare bron- en volumegegevens voor het opstellen en monitoren van een landelijk beeld van milieuverstoring door geluid van weg- en railverkeer, luchtvaart en industrie. Het rapport beschrijft de kwaliteit van de huidige invoergegevens, geeft een aantal mogelijkheden tot verbetering en schetst een informatiestructuur waarmee de voor de monitorfunctie benodigde informatie op structurele wijze zou kunnen worden verkregen en beheerd.