Interpretatie van vroegtijdige sterfte door luchtverontreiniging

16-07-2009 | Publicatie

Het aantal doden door luchtverontreiniging is niet identificeerbaar. Hierdoor kan het rapporteren van aantallen extra sterfgevallen door luchtverontreiniging leiden tot foutieve interpretaties. Daar komt bij dat ooit iedereen zal sterven. Er kan dus feitelijk geen sprake zijn van ‘extra sterfte’. Het is dan ook betekenisvoller om de gezondheidsmaat ‘gewonnen of verloren (gezonde) levensjaren’ te gebruiken.