Jaaroverzicht Luchtkwaliteit 1998 en 1999

27-04-2001 | Publicatie

Op basis van metingen en modelberekeningen wordt een samenvattend beeld gegeven van de luchtkwaliteit en de belasting van bodem en oppervlaktewater door atmosferische depostie in Nederland in 1998 en 1999. Het speciale onderwerp in dit rapport is Achtergronden bij de luchtkwaliteitsmonitoring. Het rapport bestaat verder uit de hoofdstukken: mondiale-, fotochemische-, verzurende-, deeltjesvormige- en lokale luchtverontreiniging. In dit jaaroverzicht worden ook nieuwe normen geïntroduceerd die voortvloeien uit Europese richtlijnen.