Jaaroverzicht luchtkwaliteit 2000

04-04-2002 | Publicatie

Op basis van metingen en modelberekeningen wordt een samenvattend beeld gegeven van de luchtkwaliteit en de belasting van bodem en oppervlaktewater door atmosferische depositie in Nederland in 2000. Het rapport bestaat uit een speciaal onderwerp, Smogregeling 2002, en uit de volgende hoofdstukken: mondiale-, fotochemische-, verzurende-, deeltjesvormige- en lokale luchtverontreiniging. In dit jaaroverzicht worden ook nieuwe normen ge6ntroduceerd die voortvloeien uit het nieuwe Besluit luchtkwaliteit en uit Europese (EU) richtlijnen.