Kans op extreem warme dagen in Nederland. Een analyse van historische data, modelvoorspellingen en consequenties voor de volksgezondheid

27-07-2007 | Publicatie

Kans op extreme warmte neemt toe. Jaargemiddelde temperaturen in Nederland zijn gestegen over de afgelopen eeuw, en dat lijkt ook te gelden voor piektemperaturen in de zomer. Zo was de julimaand van 2006 recordwarmte met twee hittegolven. In deze studie wordt aangetoond dat de kans op extreem warme dagen systematisch is toegenomen over de periode 1951-2006.

De kans op extreem warme dagen in Nederland

De hitte in de zomer van 2006, maar ook bijvoorbeeld die in 2003, passen in het beeld, dat niet alleen de jaar-gemiddelde temperaturen toenemen, maar ook de piektemperaturen. Gevonden is dat de kans op maximum temperaturen van 32.0 graden Celsius of meer is gestegen van 13% in 1951 naar 76% in 2006. Verder zal de kans op zeer warme dagen blijven stijgen in de komende decennia. Dat volgt uit de analyse van vier scenario's die door het KNMI speciaal voor Nederland zijn opgesteld.

Hitte-gerelateerde sterfte

Een van de belangrijkste gevolgen van hitte in de zomer is de toename van het hitte-gerelateerd aantal doden. Gevonden is dat dit aantal over de periode 1951-2006 significant is toegenomen met een factor 2.5. Hierbij is aangenomen dat de gezondheidszorg en leeftijdsopbouw constant is over die periode (dit om alleen het hitte-gerelateerde deel te vinden). Ook is uitgewerkt hoe groot de kans is op herhaling is van de hitte zoals die optrad tijdens de Vierdaagse van Nijmegen in 2006. Na de eerste wandeldag moest de Vierdaagse afgelast worden vanwege twee doden en 69 ziekenhuisopnames. Gevonden is dat de kans op herhaling van vergelijkbare meteorologische condities op dit moment gelijk is aan 7%, ofwel gemiddeld eens per 14 jaar.