Kindertal van allochtonen en autochtonen regionaal bezien

31-12-2005 | Publicatie

Binnen Nederland bestaan grote regionale verschillen in vruchtbaarheid. Zo ligt het gemiddeld kindertal in Flevoland ruim boven het landelijk gemiddelde, terwijl Limburg juist een laag kindertal kent. Deze verschillen worden grotendeels bepaald door de regionale verschillen in vruchtbaarheid van autochtone vrouwen. Allochtonen, en vooral niet-westerse allochtonen, wonen geconcentreerd in de grote steden en laten geen duidelijke regionale verschillen zien.