Kleinschalige landbouw biedt kansen voor landschap

01-07-2006 | Publicatie

Hebben boeren geen toekomst? Gemiddeld acht boeren per dag beëindigen hun bedrijf. En van de overblijvende bedrijven is ruim de helft te klein om een volledig inkomen uit agrarische productie te halen. Dit geldt nog sterker voor de landbouw in de Nationale Landschappen, waar de overheid de grondgebonden landbouw als drager van het cultuurlandschap wil behouden. Dit artikel kijkt naar de achtergronden van die cijfers. Naast schaalvergroting in de landbouw vindt er ook schaalverkleining plaats. Vernieuwing, nevenberoepen en verbreding zorgen ervoor dat de landbouw zich vermengt met andere functies. Als het beleid de grondgebonden landbouw als drager van het landschap wil behouden, bieden de kleinschalige en zeker deeltijdbedrijven een potentieel voor kwaliteitsinvesteringen in het landschap.