Kwaliteit en Toekomst, verkenning van duurzaamheid

20-10-2004 | Publicatie

Duurzaamheid gaat over de vraag of de huidige ontwikkeling van de wereld kan worden voortgezet. Het antwoord is afhankelijk van maatschappelijke opvattingen over de kwaliteit van leven en de verdeling ervan over de wereld en van wetenschappelijke inzichten in het functioneren van het maatschappelijk en het natuurlijk systeem.

Om structuur aan te brengen in het debat over duurzaamheid, heeft het Milieu- en Natuurplanbureau van het RIVM een rapport uitgebracht getiteld 'Kwaliteit en Toekomst; verkenning van duurzaamheid'. Het rapport is op 20 oktober 2004 aangeboden aan staatssecretaris Van Geel van VROM.