Landbouw in de Nationale Landschappen. Perspectief grondgebonden landbouw als drager van het cultuurlandschap

26-02-2008 | Publicatie

De Nota Ruimte geeft aan dat de grondgebonden landbouw in de Nationale Landschappen een belangrijke rol heeft als drager van het cultuurlandschap. Dit vormde voor het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) aanleiding om een studie naar het perspectief voor de grondgebonden landbouw als beheerder van het cultuurlandschap in de Nationale Landschappen op te starten. Uitgangspunt vormde daarbij het beleidsdoel van de Nota Ruimte, dus de vraag hóe de grondgebonden landbouw deze rol als beheerder zo goed mogelijk zou kunnen vervullen, en niet de vraag óf. Het MNP schetst hoe overheden de voorwaarden kunnen scheppen voor het voortbestaan van vormen van grondgebonden landbouw die bijdragen aan behoud en ontwikkeling van de kernkwaliteiten van de Nationale Landschappen. Dit rapport vormt het bijlagenrapport bij het gelijknamige hoofdrapport.