Landschap in Natuurbalans 2005. Signalen over landschapsdynamiek en ruimtegebruik

01-11-2006 | Publicatie

Voor de Natuurbalans 2005 zijn analyses uitgevoerd van veranderingen in het ruimtegebruik en het effect daarvan op de kwaliteit van het landschap. Van ruim een kwart van het Nederlandse landschap blijkt de belevingswaarde negatief beïnvloed te worden door verstedelijking. In de groene ruimte zelf treden ook veranderingen op die van invloed zijn op de kwaliteit van het landschap. Een belangrijke veroorzaker daarvan zijn de ontwikkelingen in de landbouw.

Belevingswaarde van kwart van Nederlandse landschap negatief beïnvloed door verstedelijking

Nederland behoort tot de meest verstedelijkte regio’s van Europa. Bijna 15% van het land is verstedelijkt: bebouwd of in gebruik voor infrastructuur. Het effect van die verstedelijking is echter groter dan uit het feitelijke grondgebruik blijkt. Gebouwen, wegen en viaducten zijn, zeker in open landschappen, vaak van grote afstand zichtbaar. In ruim een kwart van het Nederlandse landschap wordt de belevingswaarde van het landschap negatief beïnvloed door verstedelijking.

Het landelijk gebied krijgt bovendien een steeds meer stedelijk karakter door ingrijpende veranderingen in de landbouw. Landbouwbedrijven krijgen een meer industrieel karakter, met grote schuren en silo’s. Doordat tegelijkertijd veel agrarische bedrijven stoppen, ontstaat er ruimte voor nieuwe niet-agrarische functies.

Beschikbare achtergrondrapporten bij Natuurbalans 2005