Leidraad Stakeholderparticipatie voor het Milieu- en Natuurplanbureau: Checklist

17-07-2007 | Publicatie

De Leidraad Stakeholderparticipatie is bedoeld om projectleiders van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) bij het maken van keuzes voor participatie te ondersteunen en te begeleiden. In deze Checklist van de Leidraad Stakeholderparticipatie wordt de gebruiker in het kort door de leidraad geleid. De Checklist helpt met een aantal schema's bij het beantwoorden van de vijf leidende vragen: - Waarom wil ik participatie? - Waarover dan? - Met wie? - In welke mate wil ik participatie? - Hoe dan?

De Leidraad Stakeholderparticipatie is ontwikkeld door de Radboud Universiteit Nijmegen en het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP). De leidraad is bedoeld om projectleiders van het planbureau bij het maken van keuzes voor participatie te ondersteunen en te begeleiden.

De Leidraad wil een handvat bieden, waarmee projectleiders op een doelgerichte manier over participatie kunnen nadenken. Het document is geordend langs een aantal hoofdvragen:

  • Waarom wilt u participatie?
  • Waarover moet de participatie gaan?
  • In welke mate wilt u participatie?
  • Wie wilt u hierbij betrekken?
  • Welke vorm kiest u hiervoor?

Het doel van deze leidraden is niet om protocollen voor te schrijven, maar om te stimuleren dat wetenschappelijke beleidsadviseurs kritisch nadenken over hoe ze hun projecten uitvoeren. Ze zijn vooral bedoeld om reflectie te bevorderen. Daarnaast staan ze boordevol nuttige tips en informatie.

Als u één van de drie deelpublicaties bestelt, krijgt u automatisch de complete set van drie rapporten toegestuurd.