Leidraad Stakeholderparticipatie voor het Milieu- en Natuurplanbureau: Hoofddocument

17-07-2007 | Publicatie

De Leidraad Stakeholderparticipatie is bedoeld om projectleiders van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) bij het maken van keuzes voor participatie te ondersteunen en te begeleiden. In dit Hoofddocument van de Leidraad Stakeholderparticipatie worden handvatten geboden om op een doelgerichte manier over participatie na te denken. Dit gebeurt aan de hand van een vijftal leidende vragen: - Waarom wil ik participatie? - Waarover dan? - In welke mate wil ik participatie? - Met wie? - Hoe dan?

De Leidraad Stakeholderparticipatie is ontwikkeld door de Radboud Universiteit Nijmegen en het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP). De leidraad is bedoeld om projectleiders van het planbureau bij het maken van keuzes voor participatie te ondersteunen en te begeleiden.

De Leidraad Stakeholderparticipatie bestaat uit een hoofddocument, checklist en praktijkwijzer. 

De Leidraad wil een handvat bieden, waarmee projectleiders op een doelgerichte manier over participatie kunnen nadenken. Het document is geordend langs een aantal hoofdvragen:

  • Waarom wilt u participatie?
  • Waarover moet de participatie gaan?
  • In welke mate wilt u participatie?
  • Wie wilt u hierbij betrekken?
  • Welke vorm kiest u hiervoor?

Het doel van deze leidraden is niet om protocollen voor te schrijven, maar om te stimuleren dat wetenschappelijke beleidsadviseurs kritisch nadenken over hoe ze hun projecten uitvoeren. Ze zijn vooral bedoeld om reflectie te bevorderen. Daarnaast staan ze boordevol nuttige tips en informatie.

Als u één van de drie deelpublicaties bestelt, krijgt u automatisch de complete set van drie rapporten toegestuurd.