Leidraad Stakeholderparticipatie voor het Milieu- en Natuurplanbureau: Praktijkwijzer

17-07-2007 | Publicatie

De Leidraad Stakeholderparticipatie is bedoeld om projectleiders van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) bij het maken van keuzes voor participatie te ondersteunen en te begeleiden. Deze praktijkwijzer van de Leidraad Stakeholderparticipatie bevat informatie over de volgende onderwerpen: - stakeholderselectie; - methodenselectie; - interactieve workshops; - participatiemethoden; - praktische tips voor participatieve projecten.

De Leidraad Stakeholderparticipatie is ontwikkeld door de Radboud Universiteit Nijmegen en het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP). De leidraad is bedoeld om projectleiders van het planbureau bij het maken van keuzes voor participatie te ondersteunen en te begeleiden.

De Leidraad Stakeholderparticipatie bestaat uit een hoofddocument, checklist en praktijkwijzer. 

De Leidraad wil een handvat bieden, waarmee projectleiders op een doelgerichte manier over participatie kunnen nadenken. Het document is geordend langs een aantal hoofdvragen:

  • Waarom wilt u participatie?
  • Waarover moet de participatie gaan?
  • In welke mate wilt u participatie?
  • Wie wilt u hierbij betrekken?
  • Welke vorm kiest u hiervoor?

Het doel van deze leidraden is niet om protocollen voor te schrijven, maar om te stimuleren dat wetenschappelijke beleidsadviseurs kritisch nadenken over hoe ze hun projecten uitvoeren. Ze zijn vooral bedoeld om reflectie te bevorderen. Daarnaast staan ze boordevol nuttige tips en informatie.