Maatschappelijke prioriteiten in Nederland. Statistische analyse van de NIPO-Veldkamp-enquetes 2003/2005

31-01-2006 | Publicatie

In het kader van het duurzaamheidsonderzoek bij het Milieu en Natuurplanbureau (MNP) zijn door NIPO-Veldkamp twee enquêtes gehouden onder de Nederlandse bevolking, een in mei 2003 en een in april 2005. In elke enquête werden circa 2500 respondenten gevraagd een 53-tal maatschappelijke vraagstukken te ordenen van minst naar meest belangrijk. Het ordenen vond plaats door het uitvoeren van vier sorteeropdrachten.

Reikwijdte

Dit rapport geeft een methodische uitwerking van deze enquêtes en presenteert de resultaten. Speciale aandacht is besteed aan het schatten van onzekerheden. In de top tien van de 53 maatschappelijke vraagstukken komen vooral mondiale problemen voor: vervuiling van zeeën en rivieren, het gat in de ozonlaag, de dreiging van terrorisme, het broeikaseffect, honger, biodiversiteit, zuinig omgaan met olie en gas en veilig drinkwater in de derde wereld.

Belangrijkste conclusies

Van de nationale problemen staan alleen oudedagsvoorziening en gezondheidszorg bij de eerste tien. Blijkbaar neemt de bezorgdheid van de burgers toe naarmate de schaal van het probleem groter is. De meeste van de 53 vraagstukken zijn tussen 2003 en 2005 nauwelijks in rangorde veranderd. Het was te verwachten dat de dreiging van terrorisme na de moord op Theo van Gogh en de aanslag in Madrid in de rangorde zou stijgen. De problemen rond fijn stof en stikstofoxiden verklaren de hogere plaatsing van luchtvervuiling. De daling van het broeikaseffect is opvallend omdat de aandacht voor het klimaat en het Kyoto-verdrag toegenomen is.