Mens centraal in Natuurbalans 2002

28-02-2003 | Publicatie

De nota Natuur voor mensen, mensen voor natuur is van sterke invloed geweest op het Nederlands natuurbeleid. De aandacht is hierdoor verschoven van biodiversiteit naar de betekenis van natuur en landschap voor de mensen. Van belang is dan om vast te stellen wat mensen onder natuur verstaan: dat blijkt sterk te variëren. Het Rijk heeft diverse natuurdoelen beschreven. Past agrarisch natuurbeheer hierin? En hoe zou dit dan georganiseerd moeten worden?