Mestprobleem nog niet opgelost. Evaluatie van de werking van de Meststoffenwet

28-10-2004 | Publicatie

Op 18 mei 2004 stuurde minister Veerman (LNV) een brief aan de Tweede Kamer over de ingrijpende wijziging van het mestbeleid vanaf 2006. Evaluatie van het huidige mestbeleid. Belangrijke discussiepunten rondom het nieuwe mestbeleid. Artikel is gebaseerd op het rapport 'Mineralen beter geregeld: Evaluatie van de werking van Meststoffenwet 1998-2003', van het Milieu- en Natuurplanbureau, een synthese van een 30-tal onderliggende rapporten, aangeboden 27 april 2004 aan de ministers van LNV en VROM. De synthese was een opdracht van het ministerie van LNV.