Met de kennis van nu; leren van evalueren. Een casestudy: A5 Verlengde Westrandweg

30-12-2010 | Publicatie

Infrastructurele projecten kosten al gauw vele miljoenen euro's. Om de juiste beslissingen te nemen wordt er daarom vaak vooraf gedegen onderzoek verricht. Achteraf wordt er echter weinig geëvalueerd.

Het Planbureau voor de Leefomgeving en het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid pleiten naast gedegen vooronderzoek (ex-ante), voor onderzoek achteraf (ex-post) om bij volgende projecten tot een betere inschatting van de effecten te kunnen komen. Onderzoek achteraf is van belang voor de verantwoording van een project maar zeker ook om voor toekomstige projecten van te leren.

Leren van evalueren bij infrastructurele projecten

Dit is een belangrijke uitkomst van de studie 'Met de kennis van nu; leren van evalueren'. Hierin gaan het PBL en het KiM na wat er in de praktijk van een ex-post evaluatie geleerd kan worden. Zij doen dat aan de hand van een casus, de A5 Verlengde Westrandweg. Deze autosnelweg nabij Schiphol verbindt sinds eind 2003 de A4 ter hoogte van Hoofddorp met de A9 bij Zwanenburg. De A5 is aangelegd om een oplossing te bieden voor bereikbaarheidsproblemen in de regio.

Deze publicatie is uitsluitend digitaal beschikbaar.