Metamodelleren bij het MNP-RIVM: Naar praktische toepassingen

14-07-2005 | Publicatie

Metamodellering is het benaderen van een ingewikkeld simulatiemodel door een eenvoudiger en sneller model. Voor onderzoekers vormt dit een belangrijk hulpmiddel.

Om verantwoorde resultaten te garanderen is het van belang dat dit proces vanuit methodologisch oogpunt met zorg gebeurt en ondersteund wordt door adequate technieken. Daartoe wordt een stappenplan voor metamodellering gepresenteerd en wordt een breed scala van methoden besproken die gebruikt kunnen worden bij de uitvoering hiervan. Praktijkervaringen met metamodellering binnen het MNP-RIVM en literatuuronderzoek laten zien dat aanpak en resultaten sterk toepassingsafhankelijk kunnen zijn. Belangrijke toekomstige uitdagingen zijn: het duidelijk aangeven en bewaken van kwaliteit, toepassingsbereik en transparantie van metamodellen; het breder gebruik van reeds beschikbare, meer geavanceerde technieken uit statistiek en systeemtheorie; metamodellering in nieuwe contexten (gekoppelde modellen; dynamiek in plaats en tijd; combinatie met expertkennis; optimalisatie; onzekerheidsanalyses).