Methoden voor de berekening van de emissies door mobiele bronnen in Nederland

01-10-2007 | Publicatie

Deze publicatie geeft een beschrijving van de methoden die worden gevolgd om tot een schatting van de emissies door mobiele bronnen in Nederland te komen. Daarnaast is een groot deel van de benodigde invoergegevens opgenomen die aan de berekeningen ten grondslag liggen. De emissies worden jaarlijks berekend in het kader van de Emissieregistratie en gerapporteerd in diverse rapportages zoals de Milieubalans, het MilieuCompendium en de NIR. Dit methodiekrapport is samengesteld door de leden van de taakgroep Verkeer en Vervoer.