Methoderapport Duurzaamheidsverkenning

30-08-2006 | Publicatie

In dit methoderapport wordt de operationalisering van de in de Duurzaamheidsverkenning gebruikte methode ('DV-methode') beschreven en bediscussieerd. Het rapport signaleert mogelijke verbeterpunten en identificeert gebieden waarop vervolgonderzoek wenselijk is. Er wordt gebruik gemaakt van de ervaringen opgedaan tijdens de productie van de DV. Het methoderapport is bestemd voor wetenschappers en beoogt de doorgaande methodologische discussie over duurzaamheidsverkenningen te faciliteren.

Vervolgonderzoek Duurzaamheidsverkenning

Mogelijke verbeterpunten voor een volgende Duurzaamheidsverkenning zijn in dit rapport beschreven. Het is daarom met name gericht aan wetenschappers, en wil de discussies faciliteren.

Wereldbeelden

Uitgangspunt van de in oktober 2004 gepubliceerde Duurzaamheidsverkenning (DV) is dat er in de maatschappij verschillende - op zich even consistente en valide - denkbeelden bestaan over de gewenste kwaliteit van leven, de aard en urgentie van 'duurzaamheidsproblemen', de medeverantwoordelijkheid voor de mondiale problematiek en de rol van 'de' overheid. Verschillende groepen denken vanuit een verschillend 'model' van dezelfde werkelijkheid, kijken daarbij naar verschillende feiten en indicatoren en hebben verschillende ideale oplossingen - kortom, zij hebben verschillende wereldbeelden.

Zo'n wereldbeeld moet dan niet te absoluut worden opgevat. Mensen zijn niet consistent en iemand kan voor verschillende vraagstukken vanuit een ander wereldbeeld redeneren. Het zijn gestileerde normatieve invalshoeken bij het kijken naar duurzaamheidsvragen. Een robuust duurzaamheidsbeleid vergt dat gekeken wordt naar elkaars wereldbeelden en naar de mogelijke risico's van beleidsstrategie├źn die daarop gebaseerd zijn.

Bijlagen

De drie bijlagen zijn uitsluitend digitaal beschikbaar, en hier te downloaden:

  • Bijlage I (rapportnummer 550031002): Waardenori├źntaties, wereldbeelden en maatschappelijke vraagstukken: Verantwoording van het opinieonderzoek voor de Duurzaamheidsverkenning 'Kwaliteit en Toekomst'
  • Bijlage II (rapportnummer 550031003): Indicatoren en duurzaamheidsindex: Verantwoording van het werk rond indicatoren voor de Duurzaamheidsverkenning 'Kwaliteit en Toekomst'
  • Bijlage III (rapportnummer 550031004):Gevoeligheidsanalyse van de bepaling van de duurzaamheidsindex