Milieubalans 2006

23-05-2006 | Publicatie

De milieudruk in Nederland is de laatste jaren steeds verder afgenomen, ondanks de groei van de economie (Bruto Binnenlands Product). Voor de periode tot 2010 wordt geraamd dat de ontkoppeling tussen milieudruk en economische groei doorzet. Dit neemt niet weg dat Nederland moeite heeft om met het vastgestelde beleid aan de EU-eisen te voldoen, ondanks aanvullend nationaal beleid boven op het EU-bronbeleid.

Meerdere milieudoelen voor 2010 alsnog haalbaar

Nederland maakt in een groot aantal dossiers gebruik van de legitieme mogelijkheden om flexibel om te gaan met de EU-verplichtingen, zoals gebiedsmiddeling (nitraat), uitstel van doelen in de tijd (luchtkwaliteit) of in omvang (gebruik van dierlijke mest). Bij gebiedsmiddeling wordt niet op iedere afzonderlijke lokatie aan de doelen voldaan, maar wel gemiddeld in een groter gebied. Door uitstel van doelen in de tijd en door gebiedsmiddeling kunnen gezondheidseffecten toenemen en duurt het langer voordat milieucondities voldoende zijn om de beoogde natuurdoelen te behalen. Overigens is Nederland als het gaat om het halen van EU-verplichtingen geen uitzondering. Ook veel andere EU-landen kunnen met hun huidige beleid niet aan de EU-verplichtingen voldoen.

De gunstige trend in milieudruk is voornamelijk veroorzaakt doordat bedrijven schoner zijn gaan produceren. Door toename van de consumptie is echter met name de druk op de CO2-emissies wel toegenomen. De technologische verbetering in het productieproces was onvoldoende om de toenemende milieudruk door de consumptiegroei te compenseren.

Fout gedrukte exemplaren in omloop

Door een fout in het drukproces ontbreekt in een beperkt aantal exemplaren van de Milieubalans 2006 het stuk met de bladzijden 145-160. Het stuk van bladzijde 161-176 komt hierin juist dubbel voor. Mocht u een dergelijk misdruk hebben ontvangen, dan kunt u een nieuw exemplaar bestellen met behulp van de link boven aan deze pagina ('vraag deze publicatie aan').

Ook kunt u het ontbrekende deel (PDF, 228 kB) downloaden. Onze excuses voor dit ongemak.

Algemeen

Het Milieu- en Natuurplanbureau schrijft jaarlijks een Milieubalans en een Natuurbalans. Dit zijn evaluaties over de toestand van milieu & natuur en analyses van het gevoerde milieu- en natuurbeleid. Ze beschrijven de kwaliteit van natuur en milieu en de samenhang met het gevoerde beleid. De balansen worden in eerste instantie geschreven voor het Kabinet en de Tweede Kamer vanwege de Wet Milieubeheer. Maar door het onderwerp en de analyses is de Balans een interessant boek voor iedereen die wil weten hoe het met het milieu in Nederland gaat en wat het beleid daaraan doet.

De Milieubalans komt tot stand in samenwerking met een groot aantal instituten en planbureaus, te weten: AVV, CBS, CPB, ECN, IPO, KNMI, LEI, NLR, RIKZ, RIZA, RIVM, RPB, SCP en WUR. Daarnaast zijn gegevens beschikbaar gesteld door de VROM-Inspectie en SenterNovem.

Feiten en cijfers

De meest recente feiten en cijfers over milieu en natuur in Nederland vindt u op de website van het Milieu- en Natuurcompendium.

Onzekerheden

Meer informatie over de onzekerheden in de Milieubalans 2006 in de publicatie: