Milieubalans 2007

11-09-2007 | Publicatie

De afgelopen jaren is veel vooruitgang geboekt op milieugebied, vooral door technologische maatregelen. Veranderingen in het gedrag van consumenten hebben amper een rol gespeeld. Door meer reizen en meer elektrische apparaten nam het energiegebruik door consumenten toe. Het belang van milieu in de publieke opinie is overigens wel toegenomen. Een meerderheid van de bevolking wil ook betalen voor aanvullend milieubeleid, maar alleen als anderen dat ook doen.

Groei consumptie beperkt succes milieubeleid

De afgelopen jaren is veel vooruitgang geboekt op milieugebied, vooral door technologische maatregelen. Veranderingen in het gedrag van consumenten hebben amper een rol gespeeld. Door meer reizen en meer elektrische apparaten nam het energiegebruik door consumenten toe. Het belang van milieu in de publieke opinie is overigens wel toegenomen. Een meerderheid van de bevolking wil ook betalen voor aanvullend milieubeleid, maar alleen als anderen dat ook doen.

De voornaamste conclusies uit de Milieubalans op een rij

  • Milieuvriendelijke trends wel in opinie maar niet in consumptie.
  • Knelpunten voor natuur op land zijn stikstofdepositie, verdroging en versnippering.
  • Geluidknelpunten afgenomen maar stilte schaarser.
  • Luchtkwaliteit verbetert; doelstellingen komen in de komende 10 jaar in zicht.
  • Benutten van milieugebruiks- ruimte maakt beleid complex.
  • Huidig beleid veelal onvoldoende om milieudoelen te halen.
  • Verder terugdringen van broeikasgassen na 2012 leidt tot forse beleidsopgave.
  • Milieu en economie ontkoppelen, behalve voor de CO2-emissie en geluid.