Milieubalans 2004. Het Nederlandse milieu verklaard

12-05-2004 | Publicatie

Spanning met de EU neemt toe: De uitstoot van milieuverontreinigende stoffen is afgenomen, maar diverse Europese verplichtingen worden met het vastgestelde milieubeleid niet gehaald. De invoering van de Europese richtlijnen in Nederland en de decentralisatie van het milieubeleid leidt tot een toenemende spanning, zowel in Nederland zelf als tussen Den Haag en Brussel.

Belangrijkste conclusies

Tempo meestal onvoldoende

Het tempo bij het vastgestelde beleid schiet in de meeste gevallen tekort om de nationale milieudoelen en de Europese verplichtingen in 2010 te halen. Wel wordt de afstand tot de doelen in vrijwel alle gevallen kleiner. Het later halen van de doelen betekent dat burgers en natuur langer worden blootgesteld aan hogere risico's en kan leiden tot ingebrekestellingen en hoge Europese boetes.

Onderwerpen Milieubalans 2004

De Milieubalans 2004 gaat speciaal in op de decentralisatie van het milieubeleid en de integratie van milieubeleid gericht op ruimte, natuur en water. De volgende hoofdstukken staan in het boek:

  1. Milieu en maatschappij
  2. Klimaatverandering
  3. Verzuring en grootschalige luchtverontreiniging
  4. Milieukwaliteit in het landelijk gebied
  5. Kwaliteit van de leefomgeving
  6. Externe integratie en decentralisatie van het milieubeleid

Errata Milieubalans 2004

Helaas zijn er een aantal fouten in deze publicatie geslopen.

  • De NOx-emissies zijn niet geheel goed weergegeven in de Milieubalans 2004.
  • Cijferreeksen CO2 voor raffinaderijen en de energiesector zijn verwisseld.

De correcte cijfers treft u in het erratum.

Emissiecijfers

De Milieubalans 2004 bevat de laatste emissiecijfers. Een gedetailleerd cijfermatig overzicht van de nieuwe emissiecijfers en de overheidsprestatie-indicatoren is ook te vinden op de website: Compendium voor de leefomgeving.

Algemeen

Het Milieu- en Natuurplanbureau schrijft jaarlijks een Milieubalans. Het boek beschrijft de kwaliteit van het milieu en de samenhang tussen de kwaliteit van het milieu en het gevoerde beleid. De Milieubalans wordt in eerste instantie geschreven voor het Kabinet en de Tweede Kamer vanwege de Wet milieubeheer. Maar door het onderwerp en de analyses is de Balans een interessant boek voor iedereen die wil weten hoe het met het milieu in Nederland gaat en wat het beleid daaraan doet.