Milieubeleid en concurrentiepositie

01-10-2007 | Publicatie

Kosten van milieuregelgeving voor bedrijven zijn in Nederland hoog in vergelijking met andere landen. Dit hoeft echter niet te leiden tot een verslechtering van de concurrentiepositie van de Nederlandse economie. De kosten van milieuregelgeving vormen namelijk maar een beperkt deel van de totale productiekosten. Ze zijn bovendien minder belangrijk voor de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven dan factoren als een gunstige geografische ligging en de aanwezigheid van andere bedrijven.

Milieuregelgeving niet nadelig voor concurrentiepositie Nederlandse economie

Kosten van milieuregelgeving voor bedrijven zijn in Nederland hoog in vergelijking met andere landen. Dit leidt echter niet per definitie tot een verslechtering van de concurrentiepositie van de Nederlandse economie. De belangrijkste verklaring hiervoor is dat milieuregelgeving slechts één van de vele factoren is die van belang zijn voor de concurrentiepositie van bedrijven. Andere factoren, zoals beschikbaarheid van goede productiefactoren, toegang tot de afzetmarkt en aanwezigheid van andere bedrijven, zijn in het algemeen belangrijker voor de concurrentiepositie van bedrijven dan milieuregelgeving. Bovendien hebben de kosten van milieuregelgeving een beperkt aandeel in de totale productiekosten. Strenge milieuregels kunnen bedrijven ook aanzetten tot innovaties en daarmee een positieve uitwerking hebben op de concurrentiepositie.

Factoren zoals de gunstige geografische ligging maken Nederland tot een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven en zorgen daarmee ook voor een hoge dichtheid aan economische activiteiten. Dat leidt wel tot een relatief grote milieudruk en daarom is dan ook een relatief streng milieubeleid nodig, bijvoorbeeld om doelen voor luchtkwaliteit te realiseren. Bedrijven zijn kennelijk bereid om de hogere kosten als gevolg van een streng milieubeleid te dragen, omdat deze kosten niet opwegen tegen de voordelen die Nederland biedt op andere terreinen.