Milieubeleid en modellering in evolutionaire economie

17-11-2006 | Publicatie

Evolutionaire economie is een systeemaanpak, waarin activiteiten op micro-niveau in verband worden gelegd met effecten op macro-niveau. In een door MNP georganiseerde workshop (Amsterdam, mei 2006) is door een groep Europese experts gediscussieerd over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor de ontwikkeling van evolutionair economisch modelleren. Zulke tools zijn vooral handig voor de beoordeling van milieubeleid, waarin immers effecten op macro-niveau worden nagestreefd, maar waarvoor de beleidsinstrumenten ingrijpen op activiteiten van actoren op een meer micro-niveau.

Evolutionaire economie is een theoretische methode die dynamische en meervoudige evenwichten centraal stelt, in plaats van een statisch, enkelvoudig evenwicht. Evolutionair economisch modelleren betekent vaak het maken van verkenningen met behulp van verklarende simulaties, meer dan het maken van (voorspellende) projecties naar de toekomst. Evolutionair-economische modellen kunnen generiek of specifiek van aard zijn. De laatste categorie modellen hebben een nadruk op een specifieke technologie, groep actoren (populatie) of mechanisme.

In dit rapport wordt een aantal essays gepresenteerd, die al deze benaderingen verkennen. Elk essay neemt een geheel eigen uitgangspunt en perspectief en verkent van daaruit de mogelijkheden voor evolutionair modelleren. In de expert workshop in Amsterdam kwam consensus naar voren dat voor de studie van duurzaamheidstransities specifieke evolutionaire modellering momenteel aantrekkelijker is dan een brede, generieke benadering, vanwege het grotere perspectief op praktische toepassing, zonder een onacceptabel groot aantal aannames vooraf te hoeven doen. De ontwikkeling van een breed, generiek evolutionair model voor de studie van duurzaamheidstransities is momenteel nog een brug te ver. De specifieke strategie├źn kunnen helpen om de complexiteit van de te modelleren uitdaging in de hand te houden, maar de aanpak is altijd afhankelijk van de beleidsvraag die voor ligt.