Milieucompendium 2004

09-07-2004 | Publicatie

Hoe heeft de veestapel zich de afgelopen jaren ontwikkeld? Hoe gaat het met de kwaliteit van bodem- en water? Zijn er aanwijzingen voor klimaatverandering in Nederland? Wat is de invloed van luchtverontreiniging op vroegtijdige sterfte? Hoeveel geld geeft het Rijk uit aan het milieu? De antwoorden op deze en vele andere vragen op het gebied van milieu vindt u in het Milieucompendium 2004.

Gegevens voor een verantwoorde keuze

Feiten en cijfers vormen de basis voor verantwoorde keuzes op alle terreinen. Beslissingen waarbij milieu een onderdeel van de afweging vormt, zijn daarop geen uitzondering. In het Milieucompendium vindt u de belangrijkste gegevens over het milieu in Nederland bij elkaar. Deze gegevens zijn onmisbaar voor beleidsmakers, maatschappelijke organisaties, journalisten en wetenschappers die geïnteresseerd zijn in de toestand en de ontwikkeling van het milieu in Nederland.

Het Milieucompendium is een co-productie van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) van het RIVM en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Relatie met de website Milieucompendium

De gegevens in dit boek vormen slechts een selectie van de gegevens op de website van het Milieu- en Natuurcompendium. Van de 450 milieu-indicatoren op de website zijn er ruim 90 in dit boek opgenomen. Daarnaast staan op de website nog zo’n 300 indicatoren over natuur en landschap.

Bestelinformatie

U kunt het boek Milieucompendium 2004 bestellen via de e-mail: verkoop@cbs.nl. Het boek kost €25 plus verzendkosten. Het boek is ook verkrijgbaar via de boekhandel. ISBN nr. 90 3572 4992.