Milieuverkenning 5

11-09-2000 | Publicatie

In de Milieuverkenning 5 is te lezen hoe de kwaliteit van het Nederlandse milieu zich de komende 30 jaar zou kunnen ontwikkelen. De Milieuverkenning verschijnt één keer per vier jaar.

Nederland: een open economie met grensoverschrijdende milieuproblemen

Veel milieuproblemen overstijgen de landsgrenzen, direct via lucht- en waterstromen of indirect via handelsrelaties, transport en institutionele activiteiten. Nederland is op het gebied van regelgeving steeds meer afhankelijk van de EU en veel milieuproblemen kunnen alleen internationaal worden aangepakt. Nederland is enerzijds een medeveroorzaker van internationale milieuproblemen en ondervindt anderzijds ook de gevolgen van grensoverschrijdende milieuproblemen. De inwoners van Nederland beïnvloeden door consumptie van geïmporteerde producten het milieu in het buitenland. Andersom wordt het Nederlandse milieu sterk beïnvloed door productie voor de export.

Toegang tot technologie en kennis cruciaal voor duurzame ontwikkeling van de derde wereld

De ontwikkelingsfase waarin een land zich bevindt is van grote invloed op aard en ernst van de milieuproblemen en de mogelijkheden om er wat aan te doen. Pas als de economische situatie in ontwikkelingslanden is verbeterd, zal de bevolkingsgroei afnemen. De milieudruk hangt in deze landen nu nog sterk samen met primaire levensbehoeften. In de overgangsfase van het ontwikkelingsproces, waarin zowel de bevolkingsomvang als de economie groeien, neemt zonder tegenmaatregelen de druk op het milieu sterk toe. Nederland heeft hier direct weinig invloed op, maar kan wel bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van ontwikkelingslanden, onder andere door het verspreiden van kennis en technologie bijvoorbeeld in het kader van het gevoerde klimaat- en handelsbeleid.