Modelleren van land degradatie in IMAGE

18-10-2001 | Publicatie

Achteruitgang van de kwaliteit van land voor landbouwproductie als gevolg van land degradatie kan een bedreiging vormen voor de voedselproductie. Erosie veroorzaakt door oppervlakkige afstroming van neerslag is wereldwijd de belangrijkste vorm van land degradatie, met irreversibele effecten. Dit rapport beschrijft het IMAGE land degradatie model waarmee huidige en toekomstige problemen van erosie door regenval kunnen worden beschreven met een ruimtelijke resolutie van 0,5 breedtegraad bij 0,5 lengtegraad.

De gevoeligheid voor water erosie wordt berekend uit een aantal bodemhoedanigheden en relief, de intensiteit van regenval en de landbedekking. De relatieve gevoeligheid voor water erosie wordt uitgedrukt in een kwalitatieve index, omdat kwantificering van bodemverlies op de gewasproductiviteit van land op mondiale schaal niet mogelijk is.

De resultaten kunnen worden gebruikt om gebieden te identificeren waar problemen van erosie op kunnen treden, op basis van scenario's van groeiende bevolking en economie, technologische vooruitgang en klimaatverandering.