Modelstructuur voor de milieudruk door consumptie

28-09-2001 | Publicatie

De studie maakt deel uit van het Strategisch Onderzoek van het RIVM. Er is een modelstructuur ontwikkeld waarmee scenario's van consumptie en de hieraan gerelateerde milieudruk worden ontworpen. De centrale eenheid van dit modellensysteem is het consistentiemodel. Uitgangspunt bij het ontwerp van het consistentiemodel was, dat het consumptiegedrag van de mens moet passen binnen randvoorwaarden, zoals tijd, geld en ruimte.

In het rapport is de consistentie tussen uitgaven en de financiƫle randvoorwaarde uitgewerkt. Daarnaast is consumptie gekoppeld aan het directe en indirecte energiegebruik van consumptie middels energie-intensiteiten. Hierdoor kan het energiegebruik worden geanalyseerd. Met het operationele prototype kan ook de invloed van specifieke beleidsmaatregelen en van technische verbeteringen bij de productie worden geanalyseerd. In het prototype is het rebound-effect van een efficiƫntere productie verdisconteerd in het consumptiepatroon. Een andere toepassing van de centrale eenheid is het gebruik voor het ontwerpen van consumptiescenario's.