Monitoring prioritaire afvalstoffen, gegevens 1999

18-05-2001 | Publicatie

In het rapport zijn de resultaten voor 1999 weergegeven van het monitoringprogramma voor prioritaire afvalstoffen dat in opdracht van de Directie SAS/Afvalstoffen van het Directoraat-Generaal Milieubeheer door het RIVM wordt uitgevoerd. In het rapport zijn de rapportages van 27 prioritaire afvalstoffen gebundeld. Per afvalstof worden de belangrijkste gegevens betreffende de hoeveelheden (onder meer naar herkomst en verwerkingsmethode) en samenstelling volgens een standaard opzet gepresenteerd en toegelicht. In de toelichting bij de gegevens zijn de gebruikte bronnen en werkwijzen (eerder vastgelegd in meetprotocollen) beschreven.