Naar Zee! Ontwerpen aan de kust

13-06-2003 | Publicatie

Na decennia van kustlijnverkorting moet de Hollandse kust weer worden verlengd. Alleen op die manier kan de druk op de kust afnemen. Druk die voortkomt uit bevolkingstoename, economische groei en toenemende mobiliteit maar ook uit de stijgende zeespiegel. De huidige gefixeerde delta doet geen recht meer aan de dynamiek van de huidige turbulente en op belevenissen gerichte samenleving.

Deltificatie biedt meer zee, meer kust

In hun studie introduceren de leden van het Ontwerpatelier 2002 het begrip deltaficatie: het scheppen van ruimte voor de rivieren, het teruggeven van polders aan het water. Deltaficatie is het streven naar de delta die Nederland ooit was, niet uit nostalgie, maar uit klimatologische en maatschappelijke noodzaak. In drie beeldende verhalen laten de auteurs vervolgens zien hoe deltaficatie vorm zou kunnen krijgen. In Het Vrije Westen staat de zee centraal. De krachten van de zee bepalen de vorming van het nieuwe landschap: een wandelend eilandenrijk voor de kust. Holland op zijn langst toont een kustzone waar de zee en het land innig verstrengeld raken. Het Hoge Oosten, als laatste, begeeft zich naar het binnenland.

Met dit rapport kiezen de auteurs voor een nieuwe positie ten opzichte van de delta: veranderingsgezind denken, gericht op proefondervindelijk handelen. De zee was hierbij leidraad en inspirator. Doel is het publieke debat, vooral het debat over de nieuwe geografie van zee en kust, te stimuleren en te inspireren.

De rapporten worden uitgegeven bij NAi Uitgevers te Rotterdam en zijn te bestellen via de boekhandel, telefonisch bij NAi Uitgevers (010 4401203) en via de website van het NAi.