Nationale broeikasgas emissiedoelstellingen en mitigatie kosten onder het "South-North Dialogue" Voorstel - een kwantitatieve analyses gebruikmakend van het FAIR 2.1 landen model

08-12-2005 | Publicatie

Voor de meest stringente stabilisatiescenario's moeten vele ontwikkelingslanden kwantitatieve reductiedoelstellingen op zich nemen, zelfs wanneer de Annex I-landen zeer ambitieuze reductiedoelstellingen op zich nemen, die veel verder gaan dan de huidige Kyoto-doelstellingen. Het 'political willingness'- scenario zal waarschijnlijk niet voldoende zijn om de twee-gradendoelstelling te halen.

Samenvatting

Het 'South-North Dialogue'-voorstel, gezamenlijk ontwikkeld door onderzoekers van ontwikkelingslanden en geïndustrialiseerde landen, bestaat uit een benadering voor een 'rechtvaardige' verdeling van de toekomstige internationale lastenverdelingen tussen de ontwikkelingslanden en geïndustrialiseerde landen. Deze benadering is gebaseerd op de criteria van verantwoordelijkheid, capaciteit en de mogelijkheid om emissies te reduceren.

Dit rapport presenteert een kwantitatieve analyse van de nationale emissiedoelstellingen en de bestrijdingskosten van het voorstel. De analyse concentreert zich op een 'political willingness'-scenario en vier scenario's, die leiden tot een lange termijn stabilisatie van de concentraties van de broeikasgassen op 400, 450, 500 en 550 ppm CO2-equivalent. Dit is gebaseerd op berekeningen met het nieuwe FAIR 2.1 wereldmodel (i.e. het FAIR 2.1 model op het niveau van landen), waarbij gebruik is gemaakt van de data voor bevolkingsgroei, GDP en emissies van emissiescenario's op het niveau van landen.

De analyse toont aan dat voor de meest stringente stabilisatiescenario's vele ontwikkelingslanden kwantitatieve reductiedoelstellingen op zich moeten nemen, zelfs wanneer de Annex I landen zeer ambitieuze reductiedoelstellingen op zich nemen, die veel verder gaan dan de huidige Kyoto reductiedoelstellingen. Het 'political willingness'- scenario zal waarschijnlijk niet voldoende zijn om de twee-gradendoelstelling te halen.