Natuurbalans 2003

15-09-2003 | Publicatie

Aanpassing van natuur aan klimaatverandering vraagt tijd en ruimte, is de hoofdconclusie van Natuurbalans 2003. Om soorten een kans te geven zich aan klimaatverandering aan te passen, zou het overheidsbeleid zich zowel moeten richten op het verlagen van het tempo van opwarming van de aarde als op het bieden van leefruimte. Soorten waarvan de leefgebieden ongeschikt worden, moeten naar andere gebieden kunnen uitwijken anders sterven de populaties uit. Daarom is het van belang dat er een netwerk van samenhangende natuurgebieden beschikbaar is.

Belangrijkste conclusies uit de Natuurbalans 2003

Aanpassing van natuur aan klimaatverandering vraagt tijd en ruimte

Om soorten een kans te geven zich aan klimaatverandering aan te passen, zou het overheidsbeleid zich zowel moeten richten op het verlagen van het tempo van opwarming van de aarde als op het bieden van leefruimte. Soorten waarvan de leefgebieden ongeschikt worden, moeten naar andere gebieden kunnen uitwijken anders sterven de populaties uit. Daarom is het van belang dat er een netwerk van samenhangende natuurgebieden beschikbaar is.

Ecologische hoofdstructuur biedt op papier perspectief, maar praktijk blijkt weerbarstig

Met de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) zou een samenhangend netwerk van natuurgebieden moeten ontstaan. De realisatie ervan ligt echter achter op schema. Bovendien is de milieukwaliteit in en rond de EHS ongeschikt voor de gewenste natuur.

Rectificaties

Helaas zijn, ondanks de zorgvuldige productie, toch enige fouten in het boek geslopen. De lijst met rectificaties is beschikbaar.

Deze zesde Natuurbalans is opgesteld door het Milieu- en Natuurplanbureau, een samenwerkingsverband van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en Wageningen Universiteit en Researchcentrum. Aan deze Natuurbalans werkten ook het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling mee, evenals het Rijksinstituut voor Kust en Zee.