Nieuwe vormen van governance, een essay over nieuwe vormen van bestuur met een empirische uitwerking naar de domeinen van voedselveiligheid en gebiedsgericht beleid

18-03-2004 | Publicatie

Maatschappelijke processen zoals globalisering en ICT zorgen voor een verschuiving van het beleidsproces, van 'government' naar 'governance' . Er is steeds meer sprake van bestuur gericht op samenwerking, waarbij andere actoren dan de overheid deel nemen aan de beleidsvorming. In dit rapport worden een aantal mogelijke vormen van governance onderscheiden en geanalyseerd met behulp van de casestudies voedselveiligheid en gebiedsgericht beleid.