Noordzee en Waddenzee: natuur en beleid.

04-02-2009 | Publicatie

Om de mariene biodiversiteit te behouden zijn drie dingen noodzakelijk: verduurzaming of terugdringen van de visserij, verbetering van de waterkwaliteit en herstel van de natuurlijke dynamiek en verbetering van zoet-zout overgangen. Voor de Noordzee is ook verbetering van de wettelijke bescherming van belang.

Natuur in Noordzee en Waddenzee vereist meer aandacht van het beleid

De Noordzee en de Waddenzee zijn de grootste aaneengesloten natuurgebieden die Nederland rijk is. Deze gebieden zijn zeer gevarieerd en van grote ecologische waarde. De Deltawerken, het menselijke gebruik en milieucondities hebben gevolgen gehad voor de manier waarop de Noordzee en de Waddenzee ecologisch functioneren. De huidige natuurkwaliteit is ongeveer de helft van die in een ongerepte situatie.

De natuur in de Waddenzee is wettelijk beter beschermd dan de natuur in de Noordzee. Wel is er een begin gemaakt om een netwerk van beschermde gebieden in de Noordzee te ontwikkelen. Het rapport bevat suggesties voor een betere wettelijke bescherming.

Voor de Noordzee is ook coördinatie van het gebruik en instellen van beschermde gebieden van belang. De Europese Kaderrichtlijn Mariene strategie kan een impuls geven aan de kwaliteit van het Noordzeemilieu. Dit rapport geeft achtergrondinformatie bij de Natuurbalans 2008 over de natuur in de Noordzee en de Waddenzee en het beleid dat daarop van invloed is.

Zie ook:

Dit rapport is alleen als download beschikbaar.