Onderzoek in het Speulderbos: vaststelling van effekten van verzuring, eutrofiering en ozon

09-01-1996 | Publicatie

In het kader van het Additioneel Programma Verzurings-onderzoek werd tien jaar onderzoek uitgevoerd in de Douglas opstand Speulderbos. Het doel van dit onderzoek was het bepalen van de blootstelling en belasting van verzurende en eutrofiërende stoffen, en de schadelijke invloed ervan op de vitaliteit van de Douglasbomen en het gehele bos-ecosysteem.

Hiervoor werd onderzoek uitgevoerd naar de concentratieniveaus en depositieniveaus van verzurende componenten en ozon ; de boskarakteristieken ; de groei- parameters ; de nutriëntenstatus en de effecten van een reductie van de belastingen met behulp van manipulatie-experimenten. In dit rapport zijn de resultaten van 10 jaar onderzoek gebruikt om de causale verbanden tussen blootstelling en belasting en effecten te bepalen. Hiervoor werden specifiek voor het Speulderbos zogenaamde 'critical levels' en 'critical loads' afgeleid, evenals de ontwikkeling in de overschrijding ervan. Deze overschrijdingen werden vergeleken met de geobserveerde effecten, welke gedefinieerd zijn als ecosysteem-veranderingen als gevolg van milieubelastingen.