Ontsnipperen van infrastructuur in natuurgebieden: effecten op natuur en de mens

01-06-2005 | Publicatie

Dit artikel beschrijft de effecten van ontsnipperingsmaatregelen op provinciale en gemeentelijke wegen in natuurgebieden en analyseert zowel gevolgen voor de fauna (kwaliteit leefgebied, geluidsniveaus in natuurgebieden) en de mens (mobiliteit van passagiers, bereikbaarheid, geluidsniveau in woonwijken, verkeersveiligheid).