PEARL: uitkomsten van de regionale bevolkings- en allochtonenprognose 2005-2025 voor provincies

11-10-2006 | Publicatie

Met het model PEARL is in 2005 een regionale bevolkings- en allochtonenprognose gemaakt. Tussen 2005 en 2023 neemt de bevolking in Nederland toe met 630.000 personen. Die bevolkingsgroei verschilt sterk per provincie. Zo groeien Noord- en Zuid-Holland sterk, met ruim 200.000 mensen. Ook Flevoland groeit fors, met ongeveer 100.000 personen. Limburg en Zeeland daarentegen krijgen te maken met bevolkingskrimp; de bevolking neemt daar af met respectievelijk ongeveer 85.000 en 15.000 inwoners.