PEARL: Een model van het gedrag van bestrijdingsmiddelen in de bodem

20-11-2000 | Publicatie

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw brengt risico's voor de milieukwaliteit met zich mee, die meer en meer geëvalueerd worden met behulp van simulatie modellen. Het nieuwe PEARL model beschrijft het gedrag van bestrijdingsmiddelen in het bodem-plant systeem en de emissie van deze middelen naar de omgeving.

Het model wordt gebruikt in combinatie met het hydrologisch model SWAP. Met het model kunnen verschillende gewas rotaties en toedieningsmethoden van bestrijdingsmiddelen worden doorgerekend. Het model houdt rekening met verschillende evenwichts- en niet-evenwichtssorptie mechanismen. Het transport van bestrijdingsmiddelen in de vloeibare en gasfases van het bodemsysteem wordt beschreven m.b.v. de convectie-dispersievergelijking. De afbraak wordt beschreven m.b.v. eerste-orde kinetiek, waarbij de afbraaksnelheid afhankelijk is van temperatuur, vochtgehalte en diepte. Het model berekent behalve het gedrag van bestrijdingsmiddelen in de grond ook de volatilisatie naar de lucht, laterale drainage naar het oppervlaktewater en uitspoeling naar het grondwater.