Paper: Decentralisatie regionale luchthavens

15-01-2006 | Publicatie

In een brief van 2 december 2005 vroeg Drs. A. de Ruiter (directeur Luchthavens V&W) Wim Derksen (directeur Ruimtelijk Planbureau) een korte beschouwing te wijden aan de vraag of de decentralisatie van de bevoegdheden over regionale luchthavens (naar het provinciale niveau) een antwoord is op de door het Ruimtelijk Planbureau (RPB) geconstateerde noodzaak van een integrale ruimtelijke planning. Tevens werd gevraagd in te gaan op de huidige situatie, waarbij het Rijk nog het bevoegde gezag is en de beoogde toekomstige situatie na de decentralisatie.

Wim Derksen baseert zijn advies zowel op de studie 'Verkenning regionale luchthavens' uit 2005 als op zijn (oudere) kennis als hoogleraar bestuurskunde, in het bijzonder betreffende het binnenlands bestuur.

Aanvullende documentatie