Gebruiksplafonds voor dierlijke mest en kunstmest op zandgrond in Nederland

20-11-2007 | Publicatie

In deze studie zijn op grond van experimentele gegevens gebruiksplafonds voor dierlijke mest en kunstmest in gras en mais bepaald. Op gemaaid grasland kan maximaal 340 kg stikstof per hectare worden toegediend, zonder dat de EU-norm van 50 mg stikstof per liter in het bovenste grondwater wordt overschreden. Op mais kan maximaal 170 kg stikstof per hectare worden toegediend. Als de groeiomstandigheden of het management echter niet optimaal zijn, dan kan minder worden toegediend.

Een pdf van het artikel is verkrijgbaar bij de auteurs, informeer via: info@pbl.nl