Potentieelverkenning klimaatdoelstellingen en energiebesparing tot 2020. Analyses met het Optiedocument energie en emissies 2010/2020

14-02-2006 | Publicatie

Op verzoek van de Ministeries van VROM en EZ hebben ECN en MNP het 'Optiedocument Energie en Emissies 2010/2020' samengesteld. In dit rapport is daarmee een potentieelverkenning van de mogelijkheden voor broeikasgasemissiereductie en energiebesparing in 2020 uitgevoerd.

Op basis van circa 170 maatregelen uit het Optiedocument zijn optiepakketten samengesteld - gebaseerd op het minimaliseren van de nationale kosten - waarmee drie indicatieve emissiedoelen (220, 200 en 180 Mton CO2-eq.) ten opzichte van het Global Economy (GE)-scenario kunnen worden bereikt. Het totale technische reductiepotentieel bedraagt circa 90 Mton, waarmee het emissieniveau in 2020 van de GE-variant (251 Mton) in principe kan worden verlaagd tot 160 Mton.

In het pakket om tegen minimale kosten te komen tot een binnenlands broeikasgasemissieniveau van 180 Mton in 2020 spelen energiebesparing, CO2-opslag en kernenergie een belangrijke rol. In de optiepakketten wordt het besparingstempo verhoogd van 1% in het achtergrondscenario tot 1,4 - 1,6 per jaar (gemiddeld in de periode 2010-2020). Op basis van de technische potentiƫlen is verhoging van het energiebesparingstempo naar 2% per jaar mogelijk.

Gevoeligheidsanalyses tonen aan dat de totale nationale kosten voor emissiereductie afhangen van de inzet van CO2-opslag en kernenergie. De recente hoge olieprijzen hebben slechts een beperkt effect op de CO2-emissie en en de samenstelling en omvang van een emissiereductiepakket. Een hogere olieprijs zorgt echter wel voor lagere (nationale) kosten voor emissiereductie en energiebesparing.

Rapport is in Engels verschenen met nummer 773001040