Prognose van sterfte naar doodsoorzaken: model en veronderstellingen

20-06-2005 | Publicatie

In de bevolkingsprognose van 2005 is de sterfteprognose voor het eerst gemodelleerd aan de hand van het onderscheid in de sterfte naar doodsoorzaken. In de eerdere prognose is gebruik gemaakt van een verklarend model voor de levensverwachting. Door uit te gaan van doodsoorzaken, kunnen effecten van onderliggende factoren op de sterfte beter worden bepaald. Zo blijkt dat het effect van longkanker op de levensverwachting in de vorige prognose is overschat. In de nieuwe prognose zal de levensverwachting van vrouwen in de komende jaren gaan stijgen, in plaats van constant te blijven zoals in de vorige prognose werd verondersteld. Door te werken met doodsoorzaken is het voor het eerst ook mogelijk een prognose op te stellen van de sterfte en de bijbehorende doodsoorzaak. Hieruit blijkt onder meer dat het aantal sterftegevallen aan diabetes in de toekomst zeer sterk zal stijgen.